Renovering och transformation av en verkstadsbyggnad på en gård norr om Ystad. De nuvarande ägarna arbetar i perioder hemifrån, med behov för övernattande gäster samt mötes- och konferenslokaler. Husets många olika nya funktioner är förankrade i ett stort entrérum, som går tvärs igenom byggnaden, inspirerat av äldre tiders vagnslider. Härifrån leder en trappa till det övre planets två gästrum, kök och badrum, samt konferenslokal. Entréplanet innehåller - förutom det centrala fördelningsrummet - ett stort kontor med utsikt över landskapet, bibliotek, teknik- och printrum samt garage.  

Ållskog kontor
Byggherre: privat
Plats: Skåne, Sverige
År: 2018-2020
Program: Kontor med gästlägenhet samt bifunktioner
Yta: 200 m2 
Ingenjör: SG Svensson AB
Entreprenör: Göte Holmbergs Bygg AB


vagnslidret under byggprocessen


Arkitekt Johan Bergström
Vermlandsgade 75
DK-2300 Kopenhagen
+45 27467100
info@johanbergstrom.eu