Restaurering och ombyggnation av ett tidigare stall. Byggnaden hänger samman med ett befintligt boningshus på ena sida och en större lada på den andra. Stallets nya funktioner inkorporeras i bostaden och omfattar bland annat en ny trappa, kök, matplats och fitness på det nedre planet, medan det på övre planet etableras ett nytt badrum och två nya sovrum. Stallets tak förlängs mot gårdsplanen på den andra sidan i form av långsmal takkupa
Byggnaden förses med invändig tilläggsisolering av lättebetong för att bevara den ursprungliga exteriören.
Ållskog stall
Byggherre: privat
Plats: Skåne, Sverige
År: 2019 - pågående
Typ: ombyggnad, privat bostad
Yta: 150 m2 
Ingenjör: SG Svensson AB
Entreprenör: Göte Holmbergs Bygg ABArkitekt Johan Bergström
Vermlandsgade 75
DK-2300 Kopenhagen
+45 27467100
info@johanbergstrom.eu