Renovering af et sommerhus fra 1975 ved Liseleje nord fra København. De eksisterende ydervægge af letbeton foreslås tilægsisoleret udvendligt og beklædt med liggende, sortmalet træpanel. Planløsningen tilpasses for at rumme flere sengepladser. Nye forbindelser og facadeåbninger skaber et tydeligere forhold mellem husets og havens rum og dele. En tydeligere opdeling af funktioner optimerer de små arealerne og skaber en oplevelse af rum og tid som er anderledes og mere intim sammenlignet med den faste boligen i byen. Sommerhuse handler i stor udstrækning om at betragte naturen samtidig med at man laver noget eller ingenting, hvorimens byboligen handler om alt det andet.
Renovering af et sommerhus
Sted: Liseleje, Nordsjælland
Bygherre: privat
År: 2020
Art: Skitseprojekt
Størrelse: 65 m2  Arkitekt Johan Bergström
Vermlandsgade 75
DK-2300 Kopenhagen
+45 27467100
info@johanbergstrom.eu